ZAŠTITA OD POŽARA

 • ispitivanja i mjerenja
  • električne instalacije
  • vatrodojavni sustavi
  • sustavi za detekciju zapaljivih plinova i para
  • sustavi za dojavu i gašenje požara halonom, FM-200
  • hidrantske instalacije
  • sprinkler sustavi
  • sustavi za odvođenje dima i topline
  • gromobranske instalacije
  • protupanične i sigurnosne rasvjete
 • osposobljavanja
  • osposobljavanja iz zaštite od požara
 • izrada dokumentacije
  • procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
  • planovi zaštite od požara i tehnološke eksplozije
  • pravilnici o zaštiti od požara
  • planovi evakuacije i spašavanja
 • ostale usluge
  • ugovorno vođenje poslova zaštite od požara