ZAŠTITA NA RADU

 • ispitivanja i mjerenja
  • električne instalacije
  • strojevi i uređaji
  • kotlovska, agregatska, kompresorska postrojenja
  • plinska trošila
  • ventilacijski i klimatizacijski sustavi
  • radni okoliš (mikroklimatski parametri, buka, rasvjeta)
 • osposobljavanja
  • radnika za rad na siguran način
  • ovlaštenika poslodavca
  • ovlaštenika – instruktora za praktično osposobljavanje
  • povjerenika radnika
 • izrada dokumentacije
  • procjene opasnosti
  • procjene opasnosti za rad s računalima
  • pravilnici o zaštiti na radu s prilozima
  • planovi evakuacije i spašavanja
 • ostale usluge
  • ugovorno vođenje poslova zaštite na radu (služba zaštite na radu)