USLUGE KOORDINATORA ZA ZAŠTITU NA RADU

  • koordinator I – koordinator za zaštitu na radu u fazi projektiranja
  • koordinator II – koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja