DOBRODOŠLI

OSNOVNI PODACI

  • naziv: E.S.K. d.o.o.
  • odjeli: CROATIAATEST i CROATIAPROJEKT
  • sjedište: 10 000 Zagreb, Pakoštanska 5/II
  • oib: 06135698286
  • telefon: 01 36 34 553
  • telefaks: 01 36 37 969
  • e-mail adresa: info@croatiaatest.hr